Historia Dworku Popień

Zapoznaj się z historią naszego obiektu agroturystycznego

Pierwsza wzmianka o właścicielu tych ziem pochodzi z roku 1227 ,gdzie w kronikach Konrada I Mazowieckiego wymieniony jest Bogusław jako właściciel Popienia.Potem z miejscowym majątkiem związane były losy wielu znamienitych polskich rodów ziemiańskich , magnackich i hrabiowskich - Bielickich, Wolskich, Wilskich, Dzieduszyckich , Krukowieckich , Sulikowskich.

 

Poprzez lata majątek Popień był miejscem wychowania pokoleń Polaków w poczuciu patriotyzmu i troski o Polskę. W majątku żyli i pracowali znamienici Polacy , orędownicy sprawy Polskiej,powstańcy wielu powstań , generałowie, przywódca powstania, gubernator Warszawy i Premier Rządu Polskiego.

 

W czasach pokoju poświęcano sie pracy, budując Rzeczpospolitą, a w czasach niewoli mieszkańcy dworu Popień stawali zawsze do walki o Nią, we wszystkich powstaniach i wojnach od Powstania Kościuszkowskiego do Powstania Warszawskiego .

 

Pośród wybitnych mieszkanców Popienia nalezy wymienić (chronologicznie)-

 

- Józef Fryderyk Wolski -1763-1811- generał wojsk polskich.

-Jan hr. Krukowiecki h. Pomian-1772-1850

 

Generał, Premier Rządu, Prezydent Warszawy, dowódca wojny polsko-rosyjskiej 1830 .r

Absolwent elitarnej uczelni cesarskiej Theresanium w Wiedniu, oficer wojsk austriackich, francuskich, uczestnik wojen napoleońskich , przyjaciel Napoleona, ciężko ranny pod Smoleńskiem podczas wyprawy moskiewskiej , w 1812 r. awansowany do stopnia generała , w 1813 roku po powstaniu Wosjak Polskiego natychmiast się do niego zgłasza.

 

W czasie Powstania Listopadowego dowódca elitarnej 1 Dywizji Piechoty, zwycięski dowódca bitew pod Białołęką i Olszynką Grochowską.

 

Od 1831 roku Premier Rządu Polskiego, Gubernator Warszawy i faktyczny naczelny Wódz Powstania. Podczas służby w Wojsku Polskim znany ze swej nieustępliwości, charyzmy i twardego charakteru , ceniony przez żołnierzy i ludność cywilną. Ze względu na własną koncepcję rozegrania Powstania popartą wieloletnim doświadczeniem na polu bezpośredniej walki z Rosjanami, często skonfliktowany z innymi dowódcami Powstania mającymi odmienne koncepcje.

 

Po klęsce Powstania zesłany przez cara wgłąb Rosji do Jarosławia i Wołogdy wraz z innymi dowódcami Powstania . Zwolniony z zesłania jako ostatni polski generał, powraca do Popienia i zajmuje się pracą w majątku.

 

Kawaler następujących odznaczeń:

-Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari

-Krzyż Kawalerski Orderu Obojga Sycylii

-Order świętego Włodzimierza

-Krzyż Komandorski

-Krzyż Oficerski i Kawalerski

-Order Legii Narodowej

-Order Sw. Stanisława

-Znak Honorowy


Aleksander hr.Krukowiecki h. Pomian 1825-1896

działacz niepodłegłościowy w Polsce i na emigracji, członek Stronnictwa Białych , Powstaniec Styczniowy ps .Żubr w oddziałach Taniewskiego, Wróblewskiego i Rylskiego

 

Karol Sulikowski h.Sulima-1838-1915

Inżynier, ziemianin, filantrop, absolwent uniwersytetów w Petersburgu i Paryżu, student Szkoły Artylerii w Metz, po wybuchy Powstania Styczniowego wraca do Polski i wstępuje do oddziału Józefa Wysockiego , ciężko ranny pod Rzadziwiłłowem.

 

Po upadku powstania podejmuje pracę we Francuskiej Kolei Żelaznej , od 1871 roku jest Naczelnym Inżynierem Królestwa Galicji w Krakowie odpowiedzialnym za drogi.Po wygraniu konkursu zostaje Głównym Inżynierem Wydziału Krajowego we Lwowie. Z wzgledu na dużą wiedzę , doświadczenie i sprawność zawodową w roku 1873 zostaje Naczelnym Inżynieerem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej , wtedy najnowocześniejszej w Europie. Tylko 6 lat trwało oczekiwanie zdolnego inż. Sulikowskiego na stanowisko Dyrektora tychże Kolei , które objął w 1879 roku.

 

Poprze lata pracy w Kolejach W-W spowodował zatrudnienie w niej wielu Polaków Patriotów i Powstańców,często na kierowniczych stanowiskach. Na skutek coraz większych nacisków władz carskich w roku 1893 usunięty z Kolei.

 

Po zakończeniu pracy zawodowej osiadł w Popieniu, gdze pracował nad ulepszeniem gospodarstwai polepszeniem bytu włościan i pracowników, społecznik i filantrop.

 

Adam Sulikowski h. Sulima -1883-1948

Ziemianin, zołnierz, filantrop, absolwent liceum w Rydze i szkół rolniczych w Taborze , Krakowie, żołnierz 39 Pułku Ułanów w randze chorążego,uczestnik I wojny światowej,w bitwie pod Tannenbergiem wzięty do niewoli niemieckiej , z powodu odmowy złożenia przysięgi na wierność Niemcom przetrzymywany w niewoli do końca wojny.

 

W roku 1920 jako ochotnik uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej , za odwagę na polu walki odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany na stopień oficerski.

 

Po wojnie pracuje w majątku podnosząc do na wysoki poziom technologiczny. Za wybitne osiągnięcia na polu budowy młodej Rzeczpospolitej odznaczony przez Prezydenta Mościckieo orderem Polonia Restituta . W czasie okupacji w majątku ukrywa Żydów, żołnierzy podziemia oraz wypędzonych ziemian z majątków wcielonych do Rzeszy.

 

W 1945 roku po wejściu Armii Czerwonej wpędzony wraz z rodziną z Popienia,a majątek zostaje zniszczony i ograbiony.

Dworek Popień
Dworek Popień
Dworek Popień
Dworek Popień
Dworek Popień
Dworek Popień
Dworek Popień

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami!

 

Powiat brzeziński, woj. łódzkie

95-047 Jeżów

Popień 1

Tel. +48 531 999 995

E-mail: biuro@dworpopien.pl

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@dworpopien.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Regulamin plików cookies

Regulamin Rodo

Polityka RODO

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.dworpopien.pl/

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Dwor Popień

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@dworpopien.pl

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Obsługa zapytań przez formularz

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

4. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

5. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.

 

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatnosci(tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Dwór Popień
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.